• UE

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu zaangażowani są w przygotowanie i wspomaganie prowadzenia zajęć w salach wysokiej i niskiej wierności.
Dodatkowo, Zakład koordynuje zajęcia dotyczące komunikacji medycznej dla kierunku lekarskiego. 
Zajęcia odbywają się stacjonarnie oraz przez aplikację Teams.