• UE

Kadra

dr n. med. i n. o zdr. Maria Libura

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej

tel. 89 524 56 86

e-mail: maria.libura@uwm.edu.pl

Pokój 206A

 

dr inż. Ewa Kowalska

Zastępca Kierownika Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej

tel. 89 524 56 85

e-mail: ewa.kowalska@uwm.edu.pl

Pokój 203

 

dr Dagmara Głód - Śliwińska

Specjalista

tel. 89 524 56 70

e-mail: dagmara.glod@uwm.edu.pl

Pokój 207

 

mgr inż. Andrzej Stankiewicz

Instruktor symulacji medycznej

tel. 89 524 56 85

e-mail: andrzej.stankiewicz@uwm.edu.pl

Pokój 203

 

mgr inż. Anna Gałązka

Instruktor symulacji medycznej

tel. 89 524 56 85

e-mail: anna.galazka@uwm.edu.pl

Pokój 203

 

mgr Agnieszka Bieńkowska

Instruktor symulacji medycznej

tel. 89 524 54 64

e-mail: agnieszka.bienkowska@uwm.edu.pl

Pokój 205

 

mgr Jarosław Ciemiński

Instruktor symulacji medycznej / Technik symulacji medycznej

tel. 89 524 54 64

e-mail: jaroslaw.cieminski@uwm.edu.pl

Pokój 205

 

mgr Marek Czerepowicki

Instruktor symulacji medycznej

tel. 89 524 54 64

 e-mail: marek.czerepowicki@uwm.edu.pl

 

mgr Iwona Wiereńko

Samodzielny referent

tel. 89 524 65 95

e-mail: iwona.wierenko@uwm.edu.pl

Pokój 200

 

Portiernia CSM

tel. 89 524 60 73

e-mail: portierniacsm@uwm.edu.pl