• UE

Kontakt

Wykaz niezbędnego do prowadzenia zajęć wyposażenia, sprzętów, materiałów

zużywalnych itp., a także scenariusze zajęć prosimy wysyłać na adres

zajecia.csm@uwm.edu.pl minimum 5 dni przed zaplanowanym terminem zajęć.