• UE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę realizacji szkolenia "Charakteryzacja i tworzenie efektów FX".
Szczegóły w załączeniu.

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PERMAN Michał Kacprzycki.