• UE

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu zaangażowani są w przygotowanie i wspomaganie prowadzenia zajęć w salach wysokiej i niskiej wierności.
Dodatkowo, Zakład koordynuje zajęcia dotyczące komunikacji medycznej dla kierunku lekarskiego. 

Wykaz niezbędnego do prowadzenia zajęć wyposażenia, sprzętów, materiałów zużywalnych itp., a także scenariusze zajęć prosimy wysyłać na adres zajecia.csm@uwm.edu.pl minimum 5 dni przed zaplanowanym terminem zajęć.